Onze zuurstofkoffers - CPR - hulpdiensteninfo


Net zoals iedere andere club die zichzelf (en zijn leden) respecteert en die veiligheid hoog in het vaandel voert nemen ook wij steevast op onze clubduiken een zuurstofkoffer mee... maar we hopen natuurlijk dat we die nooit nodig zullen hebben...
Ofwel gaat onze Wet Wheels groene club-"O2-buis" mee, ofwel is de persoonlijke oranje DAN O2-koffer van Luc Dupas mee, of beiden.

Iedereen weet dat het snel kunnen toedienen van zuurstof, binnen de allereerste minuten, het risico op blijvend residueel letsel verkleint. Daarom is het ook nodig dat iedereen zo goed mogelijk vertrouwd is met onze zuurstofkoffer(s) zodat ingeval van een incident men snel en adequaat kan hulp verlenen, al was het maar het klaarmaken en aanreiken van het zuurstofmasker aan de hulpverlener, enz.


Basisregels:
  • Open de set
  • Zet de debietregelaar op 0 (nul)
  • Controleer of ALLE aansluitingen (middendrukslang on-demand mondstuk, en koppeling van de regelaar op de fleskraan) goed vast zitten
  • Draai de kraan van de fles helemaal open

  • Het slachtoffer ademt moeilijk → continuous-flow maskertje en stel de debietregelaar in tussen 12 (zwembad, of geen deco/duikongeval) en 25 liter/min (mogelijke deco). Regel het debiet zodat tussen de ademhalingen in het voorraadzakje maximaal opgeblazen geraakt!

  • Het slachtoffer ademt zelf zeer vlot en is heel bewust → on-demand mondstuk

  • Het slachtoffer ademt niet → CPR !
En uiteraard de hulpdiensten verwittigen, enz...

Klik hier voor basisinfo ivm hulp bij duikongevallen, CPR, en duikstekinfo voor de hulpdiensten

Onderstaande foto's moeten jullie alvast helpen om tenminste toch al een klein beetje vertrouwd te geraken met de zuurstofkoffer(s) die we normaal gezien meenemen zodat je weet hoe die er uit ziet, wat er allemaal in zit, en wat je wanneer en waarvoor dient te gebruiken zodat er zo min mogelijk tijd wordt verspild door het ter plekke nog moeten uit te zoeken wat waar zit, enz.

Beide zuurstofkoffers zijn licht verschillend maar de gemeenschappelijke kenmerken zijn:

Afhankelijk van het voorval en de toestand van het slachtoffer zal je dus


De groene Wet Wheels club-"O2-buis" gebruiksklaar maken:

Leg de buis plat op de grond en schroef het deksel los. In het deksel vind je het zwarte mondkapje met de zwart/groene on-demand ontspanner, en een plastic zakje met het continuous-flow maskertje.
Je haalt de zwarte middendrukslang die op de on-demand moet aangesloten worden uit de koker om de fles vrij te maken en je trekt de O2-fles een beetje uit de buis zodat je overal gemakkelijk(er) aan kunt.
Je schroeft het uiteinde van de zwarte slang goed handvast vast op de zij-aansluiting van de on-demand ontspanner. Je checkt of de geribbelde metalen draaiknop van de debiet-regelaar op "0" staat, en je draait dan met de blauwe knop de fles helemaal open. Het on-demand masker is nu klaar voor gebruik.
Je plaatst het mondstuk op de mond van het slachtoffer, met de tapse kant goed rond de neus en het bredere stuk van het mondstuk goed rond de mond. Je laat desgevallend het slachtoffer zelf het mondstuk goed tegen het gelaat houden, en/of je kan de aan het mondstuk vastgemaakte hoofdband en aantrekbare zijriempjes gebruiken om het on-demand masker op het hoofd van het slachtoffer te bevestigen.
Als je daarentegen het continuous-flow mondmasker nodig hebt haal je dat uit het plastic zakje, je verwijdert op de regelaar de witte afdekdop voor de aansluiting van het soepele PVC-slangetje van het continuous-flow maskertje en je duwt het uiteinde van dit slangetje goed vast op deze aansluiting.
Je draait vervolgens de gekartelde metalen draaiknop van de continuous-flow regelaar op stand 12 liter/min voor een gewone "flauwte" en op maximum voor een echt duikongeval. Het O2-debiet zal ervoor zorgen dat het "voorraadzakje" van het mondmaskertje opgeblazen wordt en je plaatst met masker op de mond en neus van het slachtoffer, opnieuw met de tapse kant over de neus en het brede stuk goed over de mond van het slachtoffer. Je kan met de groene elastieken het maskertje wat beter op de mond/neus van het slachtoffer houden en op de tapse kant van het maskertje zit een kleine metalen beugel die je een beetje kan samenplooien om zo een betere aansluiting op de neus te krijgen.
Opmerking: na een interventie/oefening mag je bij het inpakken niet vergeten de O2-fles terug dicht te draaien en de regelaar drukloos te maken door v.b. even het continuous flow-maskertje te flushen en/of even de on-demand "leeg" te ademen! Dit verhoogt alvast de levensduur van de regelaar en de slangen, en je vermijdt O2-verlies.

De oranje O2-koffer van Luc gebruiksklaar maken:

Leg de koffer op de grond en klik links/rechts het deksel open. In de koffer vind je enkele geplastificeerde bladen met uitleg over CPR-technieken, een flowchart ivm duikongevallen, uitleg over de "stabiele zijlig", enz. en uiteraard de witte O2-fles, de reeds compleet gemonteerde on-demand automaat met transparant mondstuk, twee continuous-flow maskertjes, een O2 "neusbrilletje", twee plastic doosjes met een pocket mask voor gecombineerde O2-toediening en beademing, een verbandkistje met pleisters, windels, enz., ontsmettingsproducten, pleisterspray, enz. enz.
Je kantelt de kop van de fles een beetje omhoog zodat je vlot aan de kraan kan, je checkt of de continuous-flow regelaar op "OFF" staat, en je plaatst de zwarte draaischijf van de kraan op de kraan en je draait de kraan helemaal open. Het on-demand masker is nu klaar voor gebruik (zie uitleg bij de groene WW O2-buis).
Als je het continuous-flow masker (of het pocket mask) nodig hebt moet je het uiteinde van de soepele PVC-slang goed aandrukken op de aansluiting van de continuous-flow regelaar en je regelt het debiet op 12 liter/min voor een gewone "flauwte" of max. voor echte duikongevallen. Voor verdere uitleg zie deze bij de groene O2-buis.
Als je een slachtoffer hebt dat niet meer zelfstandig ademt dien je beademing toe te passen. Met behulp van het pocket mask kan je dit perfect combineren met een constante toevoer van O2! Je koppelt dan de soepele PVC-slang los van het continuous-flow mondstuk en sluit dit aan op het pocket mask. Je duwt dit pocket mask goed op de mond/neus van het slachtoffer en je zet dan je mond rond de harde "koker" bovenaan het pocket mask en je kan dat via daar lucht (en tegelijkertijd extra O2) in de longen van het slachtoffer blazen, net zoals bij klassieke CPR.
Opmerking: na een interventie/oefening mag je bij het inpakken niet vergeten de O2-fles terug dicht te draaien en de regelaar drukloos te maken door v.b. even het continuous flow-maskertje te flushen en/of even de on-demand "leeg" te ademen! Dit verhoogt alvast de levensduur van de regelaar en de slangen, en je vermijdt O2-verlies.


© 2007, Luc Dupas Last update: Sep 13 15:11